O nama

FOREL PROJEKT d.o.o. je tvrtka u privatnom vlasništvu registrirana 2007. godine u Zagrebu.

Primjer smo mlade i male tvrtke koja zahvaljujući iskustvu, znanju i izuzetnoj motivaciji stabilno i uspješno posluje na visoko konkurentnome građevinskom tržištu.

Zapošljavamo diplomirane inženjere građevinarstva, a projekte odrađujemo sa vanjskim suradnicima. Specijalizirali smo se prije svega za pružanje usluge stručnog nadzora, tehničkog savjetovanja i upravljanja projektima, što želimo i dalje razvijati.

Karakteristike inženjera koje zapošljavamo su profesionalnost, odgovornost, preciznost i uključenost u proces cjeloživotnog učenja, kako u tehničkom području tako i u području upravljanja projektima. Članovi našeg tima su ovjereni voditelji projekata prema IPMA (International Project Management Association) procesu ovjere te su članovi Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP/CAPM) .

Tvrtka je projektno orjentirana i za svaki projekt isporučuje klijentu ugovorene ciljeve (u smislu vremena, novca i kvalitete) sa dodanom vrijednosti usluga koje zaslužuju ugled unutar struke.

Sveli smo formalne odnose unutar tvrtke na minimum i namjera je stvoriti inovativan, kreativan, motiviran, produktivan te visoko profesionalan tim koji će uspješno odgovoriti na visoko stresno projektno okruženje.

Naime, da bi se uspješno izvršili složeni zadaci potrebno je međudjelovanje svih zaposlenih te korištenje znanja i iskustava svakog pojedinca koji se ostvaruju stalnim kontaktom. Tek takav pristup rezultira učinkovitom realizacijom ciljeva i konstantnom upoznatošću sa aktualnim projektima i zadacima.

Kao dio tima sa našim stručnim suradnicima sudjelujemo u izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata.

Kod poslova stručnog nadzora i upravljanja projektima, koji su primarna djelatnost tvrtke, vršimo poslove kontrole kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala u skladu s projektnom dokumentacijom, građevinskom dozvolom, tehničkim propisima, standardima i pravilima struke. Kontrolu izgradnje vršimo prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu. Naša usluga obuhvaća kontrolu trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini.

Kontroliramo unošenje podataka u građevni dnevnik, ovjeravamo situacije i izrađujemo razne izvještaje i analize i sređujemo dokumentaciju na gradilištu za tehnički pregled. Nadalje, izrađujemo prijedlog ugovora za izvedbu radova za izvođača kojeg odabere Investitor. Izrađujemo i predlažemo operativni sustav i operativni plan izvođenja radova. Naša zadaća ne završava završnim izvješćem i primopredajom objekta investitoru već pratimo objekt u garantnom roku.

Izrađujemo elaborate etažiranja i energetske certifikate za građevine.